bestmanagement


Min.Info - gjør enkeltpersoner i næringslivet mer effektive!


  Finne beste møtetid kjapt

*  Sett opp alternative tider
*  Min.Info sender ut invitasjon
*  Deltakerne svarer i Min.Info
*  Min.Info purrer for deg
*  Du beslutter møtetiden
*  Min.Info kaller inn til møtet
*  Enkelt, ingen dataoppsett e.l.

Jobb flere i samme dokument

*  Bearbeid dine dokumenter
*  Fortell hvem kan lese og endre
*  Min.Info sender ut invitasjon
*  Alle jobber når de har tid
*  Min.Info purrer for deg
*  Enkelt, ingen dataoppsett e.l.

Det enkleste er ofte det beste

*  Bare kjapp og lett å anvende
*  På tvers av alle bedrifter
*  Ingen program å installere
*  Kombinerer mail, fax og SMS
*  Høy sikkerhet, personlig passord
*  "Ta med deg" info på reise
 


Og kanskje best av alt, Min.Info purrer automatisk på de som ikke har respondert!
Du slipper jobben og mottakeren slipper ubehaget med personlig purring!Dersom du ønsker mer informasjon, oppgi                 
e-post / mobil:
Min.Info utvikles i nært samarbeid med rådgivere innen ledelse og effektivisering
Min.Info fjerner barrierer mellom IT-systemer, bedrifter og avdelinger
Min.Info har enkle og smarte løsninger slik at alle skal kunne anvende Min.Info
Min.Info utvikles for å gi samhandling (collaboration) i praksis
Kontakt:
Bak Min.Info står
Best Management as, Oslo----------
For å gjøre det enkelt, kan brukeren velge mellom min.info og min.info.no

Best Management as byttet 16.08.2005 navn fra Tekno Inform AS, som siden 1997 har hatt
en rekke svært fornøyde kunder fra topp- og mellomledere innen handel og industri.